Header

START VERHUUR!Goed nieuws! Er kan officieel ingeschreven worden voor een van de huurappartementen in het nieuwbouwproject Dok7 in Amsterdam-Buiksloterham. De oplevering wordt verwacht tegen de zomer van 2019, dit is echter nog een prognose! Elke aansprakelijkheid inzake de verwachte datum van oplevering onzerzijds is uitgesloten. Dok7 is een nieuwbouwproject in aanbouw en de woningen kunnen derhalve niet bezichtigd worden.
Huurder dient in principe zelf aan de inkomenseis te voldoen. Er wordt niet verhuurd aan studenten en er wordt niet gewerkt met garantstellingen of borgstellingen door ouders of derden. De woning moet worden gebruikt als hoofdverblijf, voor eigen bewoning en de huurder dient zich na oplevering in te schrijven op dit adres.

Good news! You can officially register for one of the rental apartments in the new development project Dok7 in Amsterdam-Buiksloterham. The completion is expected by the summer of 2019, but this is still a prognosis! Any liability with regard to the expected delivery date on our part is excluded. Dok7 is a new construction project under construction and the houses can therefore not be viewed.

Hierbij de voor inschrijving benodigde informatie over Dok7:
Hereby the information required for registration about Dok7:

Indien u interesse heeft om een appartement in Dok7 te huren, dan verzoeken wij u het inschrijfformulier zo spoedig mogelijk in te vullen en de gevraagde bijlagen aan te hangen. Voordat u dit formulier invult is het van belang dat u de Algemene informatie heeft gelezen.  Hierin staan onder meer de inkomenseisen vermeld, alsmede overige bepalingen m.b.t. de huur.
If you are interested in renting an apartment in Dok7, we kindly request you to fill in the registration form as soon as possible and to attach the requested attachments. Before you fill out this form, it is important that you have read the General information. This includes the income requirements, as well as other provisions regarding the rent.

.

Header

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het verhuurteam Dok7 bij Hallie & Van Klooster Makelaardij: projecten@hallie-vanklooster.nl of tel (020) 6 816 716.